Ex-Proof Detayları

Ex-Proof Detayları

Patlayıcı Riskli Bölge nasıl oluşur?

 

Patlama Tehlikesi olabilmesi için  ;

 

 

Patlayıcı Madde (Toz, Gaz, Sis olabilir) (A)

Ortamdaki Oksijen (B)

Alevlenmeyi sağlayan kıvılcım (C) olması gerekmektedir.

 

Patlamayı Önlemek

En çok kullanılan yöntem, Enerji ayağını patlayıcı ortamdan uzak tutmaktır. Enerjiyi Ortamdan uzak tutmak : Transformatör ve şalt merkezleri gibi tesisler, patlayıcı ortam oluşan veya oluşma ihtimali olan yerlerden çok daha uzağa monte edilirler.

Havanın oksijenini (%10’un altına düşürmek)bir şekilde azaltarak, patlama noktasının altına mümkündür.

Havalandırma yapılarak patlayıcı gaz veya buharın uzaklaşması sağlanabilir veya patlayıcı kıvama gelmesi önlenebilir. Prosesin durumuna göre havalandırma kendiliğinden tabii bir şekilde olabileceği gibi vantilatörlerle zoraki havalandırma da yapılarak patlayıcı ortam oluşması önlenebilir.

Bazı patlayıcı ve yanıcı sıvıların içerisine ilave madde katılarak patlama noktası (flashpoint) yükseltilmekte ve böylece patlayıcı buhar oluşması önlenmektedir.

Exproof nedir? 

Exproof kelimesi, Explosion Proof kelimesinin kısaltılmış şekli olup anlamı;
Patlamaya Karşı Korunmuş olmaktadır.
Teknik anlamı ise; patlayıcı ve tehlikeli ortamlarda kullanılan elektrikli ürünler dir (Exproof Electrical Equipment).

Gaz Grupları

IEC ve EN gazları iki patlama grubuna ayırmış ve metan gazını(grizulu madenleri) I.gruba dahil etmiştir.

EN maden sanayi ile diğer sanayi dallarını ayırmıştır.

PATLAMA GRUBU I : METAN

PATLAMA GRUBU II A : Propan, bütan, aseton, kereson, hexan, trimat, hylamin, vs..

PATLAMA GRUBU II B : Etilen, karbon monoksit, hidrojen sülfit, etil‐, ‐ metil, ‐eter, vs..

PATLAMA GRUBU II C : Hidrojen, Asetilen ve karbon di sülfit

Patlayıcı Bölge Sınıfları

Grup II

Uzun süreli ve sık sık patlayıcı atmosferin oluşması

zone 0       zone 20     category 1G

Normal Süreçte sık sık oluşma

zone 1       zone 21               category 2 G category 2 D

Nadiren kısa sürelerle patlayıcı atmosfer oluşumu

zone zone 22          category 3 G , category 3 D

Grup I I

Category M 1     Metan ve Toz’un bulunduğu ortam

Category M 2     Metan ve Toz bulunabilme ihtimali var

 

Sıcaklık Sınıfları

Grup I

Sıcaklık < 150°C veya < 450°C Ortamda biriken Gaz Miktarına göre

Grup II

Gaz için Sıcaklık Sınıfları

Elektriksel donanımın izin verilebilir yüzey sıcaklığı

T1- 450°C                      T2 - 300°C            T3- 200°C  

T4- 135°C                      T5- 100°C             T6- 85°C

Sızdırmazlık ‐ IP (Ingress Protection)

 

 

 

 

 

PARTNERLERİMİZ