Basınç Düşürücü Vana / Basınç Regülatörü

Basınç Düşürücü Vana / Basınç Regülatörü

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA NEDİR?

Basınç Düşürücü Vana ve Görevleri

Basınç Düşürücü Vana, bir akışkanın giriş basıncını vana çıkışında istenen bir değere düşüren veya set eden bir kontrol vanasıdır. Yardımcı herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymadan kendi kendine basıncı regüle edebilme özelliği ile tesislerde sıklıkla tercih edilen bir basınç kontrol vanasıdır.

Basınç Düşürücü Vana, gazlar ve sıvılar için kullanılır ve doğrudan aktüatörden gövdeye bağlı bir impuls bağlantısı ile veya ayrıca vana çıkış hattı ile aktüatör arasındaki impuls ile basınç bilgisi alınarak aktüatör yardımı ile vana lineer olarak açılıp kapanarak basınç kontrolünü sağlar.

Bir basınç regülatörünün ana işlevi, regülatöre giriş yapan akışkan basıncının istenilen değere ayarlanmasını ve bu ayarda sabit tutulmasını sağlamaktır. Akışkan basıncı Basınç Düşürücünün aktüatör kuvveti ile dengede kaldığında set değerine ulaştığı ve sabit kaldığı vana sonrası manometrenin gözle veya elektronik cihazlarla kontrolü sayesinde rahatlıkla görülebilir.

Basınç Düşürücü Vanalar konut, ticari, kurumsal ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır.

Basınç Düşürücü Vana Elemanları Nelerdir?

Basınç düşürücü vanayı oluşturan ana ekipmanlar;  aktüatör , gövde ve impuls borusudur.

Aktüatör ; yay basıncının , impulstan gelen ve aktüatöre dolan akışkan basıncını yenme hareketi ile, bağlı olduğu klapenin lineer hareketiyle birlikte açmasını veya kapamasını sağlayan birimdir.

Gövde ; akışkanın girişi ile yönlendirildiği , akışkan kapasitesi ve giriş-çıkış basıncı bilgileri ile sit yüzeyinin belirlenmiş olduğu birimdir.

İmpuls borusu ; çıkış basıncının aktüatöre iletilmesini sağlayan iletişim elemanıdır.

 

 1. Basınç Düşürücü Vana
 2. Seperatör
 3. Kondens Tankı
 4. Emniyet Ventili
 5. Y Tip Pislik Tutucu
 6. Kondenstop
 7. Giriş izole/kesme vanası
 8. Çıkış izole/kesme vanası
 9. Bypass vanası
 10. Giriş Hattı Manometresi
 11. Çıkış Hattı Manometresi

Basınç Düşürücü Vana Montajı Nasıl Yapılmalıdır ?

Basınç düşürücü vana montajı konumu aktüatör aşağıya gelecek şekilde flanş bağlantısı yapılmalıdır. Akış yönü vana gövdesi üzerinde kabartmalı veya işaretleme ile belirtilmiştir, ok yönünde olacak şekilde giriş ve çıkış bağlantısı yapılmalıdır. Çap arttıkça vana boyutları da artacağından ağırlığını desteklemek amacıyla giriş flanş öncesi ve çıkış flanş sonrası destek ihtiyacı doğabilir. Vana içerisinde oluşabilecek kondens ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla giriş ve çıkış boruları aşağıya doğru bir miktar meyil verilerek düzenlenmelidir.

Montaj edilmeden evvel kesme vanalarıyla hat izole edilmeli , Basınç Düşürücü Vana öncesine montajı yapılacak pislik tutucu ile korunmalı ve oluşabilecek kaynak cüruflarından ve kalıntılardan arındırılmalıdır. Yerleştirilen filtrenin konumlandırılması filtre değişimi yapılabilecek kadar alan bırakılarak sağlanmalıdır. Böylelikle pislik tutucu bakımının ve temizliğinin kolay yapılması sağlanarak vana montajı sonrasında hat içerisinden Basınç Düşürücü Vanaya ulaşacak ve çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek tüm partiküllerden arındırılması sağlanacaktır.

Basınç Düşürücü Vana aktüatöründe bulunan diyaframın yüksek sıcaklıktaki buhar ısısından korunması için impuls hattı bağlantısı yapılmış kondens tankına doldurulmuş su ile basıncın aktüatöre iletilmesi sağlanmalıdır. Aksi durumda yüksek ısıya maruz kalan Basınç Düşürücü diyaframı parçalanabilir ve işlevini yitirerek basınç iletimine yardımcı olamaz.

Yüksek sıcaklıktaki gaz akışkanların basınç iletimini sağlamak amacı ile kondens tankı belirtilen miktarlarda su ile doldurulur. Doldurma tamamlandıktan sonra Basınç Düşürücü Vana kullanılabilir duruma gelmiş olacaktır.

Basınç Düşürücü Vana devreye alınmadan evvel izolasyon/kesme vanalarının yavaşça açılması sağlanmalıdır, aksi durumda kondens darbeleri meydana gelebilir.

Son olarak basınç ayarlaması yapılması gerekmektedir. Talep edilen çıkış basıncına göre Basınç Düşürücü Vana üzerinde bulunan ayar volanı ile birlikte çıkış manometresi göz kontrolü yapılarak ayarlanır.

 

PARTNERLERİMİZ